Marknadsledande säkerhet

Chassi i aluminium, isolerade skåp med sandwichkonstruktion och fjädrade boggieaxlar som tillsammans gör vagnen lättare, starkare och stabilare. Ett säkerhetstänk inbyggt i varje detalj – från först början. För ditt och hästens bästa.

Läs mer

Oöverträffad komfort

Isolerade väggar, tak och golv i aluminium tillsammans med fjädrade boggieaxlar ger jämnare temperatur, mindre kondens och en lugn, stabil färd. Lösningar som frontinlastning för avslappnad baklängesåkning och dragfri ventilation är unika komfort-innovationer för både häst och chaufför.

Läs mer

Cirkulär hållbarhet

Materialval med hög hållbarhet ger längre livslängd. Återvinningsbart med över 90%. En hållbart koncept som också ger lägre vikt och sänker både bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Helt enkelt, en lösning för både människor, djur och natur.

Läs mer